تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۸/۱۱/۰۴


۱۳۹۸/۱۱/۰۳


۱۳۹۸/۱۱/۰۲


۱۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۳۹۸/۱۱/۰۱


۱۳:۰۰ - ۹:۰۰
منزل مادر شهید قاسمی دانا
   
۱۳۹۸/۱۰/۳۰


۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری
چای
کیک
سیستم صوت معمولی
   
۱۳۹۸/۱۰/۲۹


۱۳۹۸/۱۰/۲۸


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه خواهران
رکوردر سونی-301
چای
تلویزیون
تخته وایت برد