تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۷/۰۹


۱۴۰۰/۰۷/۰۸


۱۴۰۰/۰۷/۰۷


۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۰/۰۷/۰۶


۱۴۰۰/۰۷/۰۵


۱۹:۳۰ - ۹:۰۰
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۴۰۰/۰۷/۰۴


۱۷:۳۰ - ۹:۳۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۷:۳۰ - ۱۶:۰۰
طبرسی شمالی 4و6 مسجد حضرت زینب
   
۲۱:۳۰ - ۱۸:۳۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۰/۰۷/۰۳


۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
چای
صندلی