تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۰۳


۱۳۹۹/۱۱/۰۲


۱۵:۰۰ - ۸:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
مسجد امام محمدباقر علیه‌السلام
   
۱۳۹۹/۱۱/۰۱


۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
خانه همبازی
   
۱۳۹۹/۱۰/۳۰


۱۳۹۹/۱۰/۲۹


۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(خانم محمودی-واحد خواهران)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
صندلی
تخته وایت برد
   
۱۳۹۹/۱۰/۲۸


۱۰:۳۰ - ۹:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۳۹۹/۱۰/۲۷


۱۳:۰۰ - ۹:۰۰
تصویربردار(خانم محمودی-واحد خواهران)
اتاق واحد خواهران
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۱:۰۰ - ۹:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق جلسات
رکوردر سونی-301
   
۱۲:۰۰ - ۹:۳۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۲:۰۰ - ۹:۳۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۶:۳۰ - ۱۵:۰۰
رکوردر سونی-301
منزل مصاحبه شونده
   
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون