تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۱/۰۴/۱۰


۱۵:۰۰ - ۸:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۴۰۱/۰۴/۰۹


۱۵:۰۰ - ۸:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۲:۳۰ - ۹:۰۰
منزل سوژه
   
۱۱:۰۰ - ۹:۳۰
حوزه هنری
   
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
رضا رجب پور(تصویر بردار)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
چای
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۳۰
حسینیه برادران
چای
   
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۱/۰۴/۰۸


۱۱:۳۰ - ۹:۰۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۷:۳۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
   
۲۳:۰۰ - ۲۰:۳۰
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۱/۰۴/۰۷


۱۷:۰۰ - ۹:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۱/۰۴/۰۶


۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
رضا رجب پور(تصویر بردار)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۱/۰۴/۰۵


۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
نسترن 22- منزل سوژه
   
۱۴۰۱/۰۴/۰۴