تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۱۱/۰۸


۱۴۰۰/۱۱/۰۷


۱۱:۰۰ - ۹:۳۰
حوزه هنری
   
۱۴۰۰/۱۱/۰۶


۱۳:۰۰ - ۹:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۰/۱۱/۰۵


۲۰:۰۰ - ۱۷:۳۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۴۰۰/۱۱/۰۴


۱۳:۰۰ - ۹:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
رکوردر سونی-301
کتابشهر مشهد
   
۱۴۰۰/۱۱/۰۳


۱۴۰۰/۱۱/۰۲


۲۱:۳۰ - ۱۷:۰۰
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی