تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۸/۰۷


۱۴۰۰/۰۸/۰۶


۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
   
۱۸:۳۰ - ۱۵:۳۰
حسینیه برادران
   
۱۴۰۰/۰۸/۰۵


۱۰:۳۰ - ۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۰/۰۸/۰۴


۱۴۰۰/۰۸/۰۳


۱۰:۳۰ - ۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۲:۰۰ - ۱۰:۳۰
حسینیه برادران
   
۱۴۰۰/۰۸/۰۲


۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
رکوردر سونی-301
جلسه مجازی برگزار می‌گردد.
   
۱۴۰۰/۰۸/۰۱


۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون