تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۲/۳۱


۱۴۰۰/۰۲/۳۰


۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰
رکوردر سونی-301
   
۱۴۰۰/۰۲/۲۹


۱۷:۳۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
خانه همبازی
   
۲۲:۰۰ - ۱۹:۰۰
اتاق جلسات
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۰/۰۲/۲۸


۱۶:۳۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
   
۱۴۰۰/۰۲/۲۷


۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
مسجد امام رضا
   
۱۴۰۰/۰۲/۲۶


۱۰:۰۰ - ۸:۰۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
   
۱۴۰۰/۰۲/۲۵


۱۳:۳۰ - ۹:۰۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تلویزیون
   
۱۸:۳۰ - ۱۵:۰۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تلویزیون
   
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)