تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۳/۲۸


۱۴۰۰/۰۳/۲۷


۱۴۰۰/۰۳/۲۶


۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
خانه همبازی
   
۱۴۰۰/۰۳/۲۵


۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
رکوردر سونی-301
مسجد امام محمد باقر
   
۱۴۰۰/۰۳/۲۴


۱۴۰۰/۰۳/۲۳


۱۴۰۰/۰۳/۲۲