تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۰۷


۱۳۹۹/۰۹/۰۶


۱۸:۰۰ - ۸:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
مسجد امام محمدباقر علیه‌السلام
   
۱۳۹۹/۰۹/۰۵


۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۳۹۹/۰۹/۰۴


۱۱:۳۰ - ۹:۰۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۲:۰۰ - ۹:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
منزل ایشان در توس 70
   
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دبیرستان مصلی نژاد
   
۱۷:۳۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۳۹۹/۰۹/۰۳


۱۳۹۹/۰۹/۰۲


۱۳۹۹/۰۹/۰۱