تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۹/۰۸/۱۶


۱۳۹۹/۰۸/۱۵


۱۳۹۹/۰۸/۱۴


۱۳۹۹/۰۸/۱۳


۱۳۹۹/۰۸/۱۲


۱۳۹۹/۰۸/۱۱


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
مصاحبه تلفنی
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
چای
صندلی
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
رکوردر سونی-302
دوربین عکاسی g16
چای
کیک
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
مصاحبه تلفنی
   
۱۳۹۹/۰۸/۱۰


۱۶:۳۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)