تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۲/۰۳/۱۹


۱۷:۰۰ - ۹:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۲/۰۳/۱۸


۱۷:۰۰ - ۹:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۲/۰۳/۱۷


۱۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
صندلی
تخته وایت برد
حسینیه خواهران
   
۱۴۰۲/۰۳/۱۶


۱۴۰۲/۰۳/۱۵


۱۴۰۲/۰۳/۱۴


۱۴۰۲/۰۳/۱۳


۱۱:۰۰ - ۹:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
مؤسسه در دری
   
۱۶:۰۰ - ۱۱:۳۰
چای
   
۱۳:۰۰ - ۱۲:۳۰
رکوردر سونی-302
ساختمان اداری قطار شهری
   
۱۳:۳۰ - ۱۳:۰۰
ساختمان اداری قطار شهری
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
رکوردر سونی-301
   
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی