تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۹/۰۵/۲۴


۱۳۹۹/۰۵/۲۳


۱۳۹۹/۰۵/۲۲


۱۳۹۹/۰۵/۲۱


۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
رکوردر سونی-302
مجتمع آیه ها
   
۲۰:۳۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
چای
   
۱۳۹۹/۰۵/۲۰


۱۳۹۹/۰۵/۱۹


۱۵:۰۰ - ۱۳:۰۰
رکوردر سونی-301
دانشگاه فردوسی
   
۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
چای
   
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۳۹۹/۰۵/۱۸