تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۱/۰۹/۱۸


۱۴۰۱/۰۹/۱۷


۱۸:۳۰ - ۱۵:۳۰
سیستم صوت معمولی
   
۲۱:۳۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۱/۰۹/۱۶


۱۶:۳۰ - ۱۳:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۲۱:۳۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۱/۰۹/۱۵


۲۱:۳۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۱/۰۹/۱۴


۱۰:۳۰ - ۸:۳۰
رکوردر سونی-301
محل کار مصاحبه شونده مدرسه حکمت
   
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۸:۳۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
منزل خانم فرزام نیا
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
چای
صندلی
   
۱۷:۰۰ - ۱۶:۰۰
دفتر شرکت
   
۲۰:۰۰ - ۱۷:۳۰
منزل سوژه واقع در امام خمینی 54شهید موسوی نژاد 3 انتهای کوچه پلاک 198 زنگ دوم
   
۱۴۰۱/۰۹/۱۳


۱۲:۰۰ - ۹:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق جلسات
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۱/۰۹/۱۲


۱۳:۰۰ - ۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دانشگاه رضوی
   
۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
منزل آقای مستشار
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
منزل سوژه واقع در فداییان اسلام 18 هدایت 3 کوچه شهید مجید نوحسینی پلاک 26